Nadere informatie

Even voorstellen

Sinds enige tijd ben ik vrijgevestigd geestelijk verzorger. Daarnaast ben ik ook beschikbaar voor nazorg en rouwverwerking. En gespecialiseerd in het begeleiden van jonge kinderen met gecompliceerde rouw.
Ik studeerde andragogie en theologie. Aangevuld met verschillende nascholingstrajecten en een opleiding aan het Titus Brandsma Instituut.
Vele jaren was ik werkzaam als oecumenisch geestelijk verzorger in een groot ziekenhuis en in verschillende verpleeghuizen. Dat werk heb ik met veel plezier gedaan. Ik vond en vind het heel bijzonder om met mensen een stukje mee te mogen lopen op hun levenspad.
Sinds 2009 ben ik vrijwilliger bij de Stichting Epafras. In dat verband bezoek ik een paar keer per jaar Nederlanders in buitenlandse detentie. Verder heb ik een aantal publicaties uitgebracht. Wil je daar iets over weten:

Praktijk informatie

Ik sta open voor verschillende levensbeschouwingen en religies, maar voel mij het meest verbonden met de Christelijke traditie. 

U bent bij mij thuis, in de omgeving van Hengelo, van harte welkom voor een gesprek. Maar als u bijvoorbeeld vanwege ziekte niet naar mij toe kunt komen, kan ik u bezoeken (in regio Twente en de Achterhoek).

Ik ben aangesloten bij de VGVZ , beroepsvereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen en geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers onder nummer GV-410103. Tevens ben ik lid van Gaandeweg, Vereniging voor geestelijk begeleiders in België en Nederland. 
Inzake klachten en geschillen val ik onder de klachtenregeling en procedure van de VGVZ.

  • SKGV nr. GV-410103
  • KvK nr. 62165577
Scroll naar top