Contact en kennismaking

Kennismakingsgesprek

Het eerste, korte, gesprek is bedoeld als wederzijdse kennismaking. Het is goed om te weten met wie u te maken heeft, of het ‘klikt’ en of er een basis van vertrouwen is. Maar ook belangrijk is het om de vraag helder te krijgen wat het doel van de geestelijke begeleiding zal zijn. Soms komen mensen met andere verwachtingen. Of er ligt een onderliggende problematiek aan de vraag naar begeleiding ten grondslag. Dan kan het misschien beter zijn om een andere gesprekspartner of een andere vorm van begeleiding te zoeken. Wellicht kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn van doorverwijzing.

Het eerste contact kan ook via de e-mail of telefoon gelegd worden. Daarnaast bespreken we de te verwachten frequentie van het contact en proberen we een plan op te stellen. Vanzelfsprekend is dat bedoeld als richtlijn en is het niet bindend.

Kosten

Een consult kost € 75, exclusief BTW (adviesbedrag van de beroepsvereniging VGVZ).
Als ik naar u toekom in regio Twente of de Achterhoek geldt hetzelfde tarief.
Andere vormen van begeleiding, waaronder groepsactiviteiten: prijs in overleg.
Indien gewenst, kan de prijs van het consult naar draagkracht worden bijgesteld.

Daar ik aangesloten ben bij Willem, Hart voor levensvragen is het in bepaalde situaties mogelijk dat u voor de subsidieregeling in aanmerking komt.

  • SKGV nr. GV-410103
  • KvK nr. 62165577

Een kleurrijk en eerlijk prentenboek over sterven
vanuit de beleving van het jonge kind

Scroll naar top