navi

startpagina naar geesteljke begeleiding over Margreet naar Margreets blog publicaties van Margreet contact met Margreet


Zeezicht

geeft zicht op spiritualiteit  

facebook: Zeezicht

 

 

'In licht mogen verdwijnen en lied worden'

song-of-the-lark

'The song of the lark' van Jules Breton (1884)

 

 

 

Leegte die ruimte biedt

legenest

Een mysticus zoals Dag Hammarskjöld (1905- 1961), stond juist midden in het leven. Hij worstelde met de spanning die teweeg werd gebracht door zijn leven en taken in de open-baarheid, die hij goed wilde uitvoeren en anderzijds zijn persoonlijkheid, die warmte en nabijheid zocht.

In dat verband noemt Dag Hammarskjöld de begrippen solitude en loneliness. En hij beschrijft dat het een levenslange strijd vergt om ons alleen-zijn te laten uitgroeien naar solitude en niet naar loneliness. Het vereist volgens hem bewuste keuzes; met wie je omgaat, wat je studeert, hoe je bidt en aan wie je vraagt om jou geestelijk bij te staan.


 

Beeldmeditatie

de voetwassing

Ook zien we op tafel brood en wijn klaarstaan voor de maaltijd die volgt. Het herinnert ons aan wat Jezus zei: ‘Dit brood en deze wijn, dat ben ik voor jullie.’
Het is een teken van wat gebeuren zal: Zijn lichaam dat voor ons gebroken wordt, zijn leven dat hij geeft.
Jezus buigt hier niet alleen voor Petrus, maar voor alle mensen, ook voor ons.
Met dat gebaar wil hij ons dienen en heel maken.
Jezus buigt opdat wij niet barsten. Zo groot is zijn liefde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwerik

Leeuwerik met trillende vleugels, 
zo vurig en donkerblauw, 
krachten die steeds hoger willen, 
hoger en hoger, steeds verder.

Nu is ze inmiddels in het licht. 
Niets zien we meer van haar.
Alleen haar jubelzang
stroomt nog steeds naar beneden.

Hart, wanneer zul je de tijd hebben 
om je doel te verwezenlijken: 
in licht mogen verdwijnen 
en lied worden.

(Vrij naar Erik Blomberg)

'De greep laten verslappen op de gestalte die een naam draagt tegenover de wereld. Die bewust is opgebouwd, door sociale ambitie en onder de beteugelende wil om tot een vorm te komen. De greep laten verslappen om te vallen, te vallen- in het vertrouwen van blinde overgave. De overgave aan iets anders, een ander-.'
Dag Hammarskjöld
, 1949

 

 

 

 

 

 


Eenzaamheid bestrijden of betreden?


Veel mensen lijden onder eenzaamheid. Vooral ouderen. Als hun kring van geliefden en vertrouwden kleiner wordt en zij minder in staat zijn om nieuwe contacten te leggen, kan hun bestaan heel eenzaam worden.

Toch is er aan eenzaamheid ook een andere kant, ondanks alle zwaarte en de vele gevoelens van verlatenheid en pijn.

Eenzaamheid draagt de mogelijkheid tot zelfwording en zinvinding in zich. Daarmee kan het een louterende plek worden waar omvorming te verwachten is. Een plek die niet bestreden, maar juist betreden moet worden.

Voor mystici neemt  eenzaamheid een centrale plaats in. De woestijnmonniken trokken zich indertijd terug uit het sociale leven om in de eenzaamheid tot volkomen rust (hèsuchia) te komen.

 

Zijn mystieke zelfwording wordt dan ook beschreven als een uittocht uit de angstige eenzaamheid en een intocht in de ruimte van de eenzaamheid.

 

 

 

 

 

 

De voetwassing

Broederschap en liefde. Dat spreekt uit dit bijzondere schilderij van Sieger Köder, waarop de voetwassing van Jezus wordt uitgebeeld.
Het is de avond voor het Joodse Paasfeest. Jezus en zijn leerlingen zullen met elkaar de maaltijd gebruiken. Daaraan voorafgaand is het gebruikelijk gasten te verwelkomen met het wassen van de voeten. Gewoonlijk wordt het door een slaaf gedaan, maar vandaag neemt Jezus dit ritueel op zich. Hij knielt neer aan de voeten van zijn leerling Petrus. Deze maakt met zijn linkerhand een afwerend gebaar, alsof hij Jezus wil tegenhouden: ‘Wat doe je Heer? Ben ik het waard dat jij voor mij knielt?’
Toch geeft hij zich over, je ziet dat aan zijn andere hand die op de schouder van Jezus rust en aan de houding van zijn hoofd.

Jezus buigt voor Petrus en gaat zelfs zover dat je zijn gezicht niet meer kunt zien. Wel de weerspiegeling in het water. Water dat zuivert en leven geeft. Daarmee worden de voeten van de leerling gereinigd.
Hij, de Heer die buigt als een knecht. Hij zet de wereld op zijn kop. De machtige die zich klein maakt om de ander te dienen.

 


   

welkom voor contact met Margreet naar geestelijke begeleiding over Margreet Meijer over Margreet Meijer naar publicaties van Margreet